Nghe Pháp - Mới Playbar ---- Truyền Hình Phật Pháp - Mới ---- Buddha Sutra ---- Namo Amitabha Buddha ---- Truyện Phật Giáo ---- Video Chùa Khai Nguyên ---- KINH PHẬT TIẾNG VIỆT ---- Cài đặt ứng dụng Phật Pháp cho thiết bị di động và nghe Radio Khuyên người niệm Phật ---- Video 20 giây nhìn điểm trắng trên mũi Đức Phật

TĐ:1698-Học Phật phải “thực hành & ấn chứng”

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Added by
35 Views
TĐ:1698-Học Phật phải “thực hành & ấn chứng”
Danh sách phát:1601~1800]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfo1EoAqe5u-626UhCKZYvYq&disable_polymer=true
Danh sách phát:1401~1600]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfq0BlyA1NTwPHOWR5IkT77o&disable_polymer=true
Danh sách phát:1201~1400]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpp9swy_I652Im566UwYf8W&disable_polymer=true
Danh sách phát:[1101~1200]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfp0WjymxNFeWjwdNciJE82Q
Danh sách phát:[0901~1100]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfohGn_RqLUYnDQe2hA6E4WF
Danh sách phát:[701~900]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfongExBnVdOZiXlp4wqLxKY
Danh sách phát:[501~700]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfoi22RlhqWh3peARX_iQ3ME
Danh sách phát:[301~500] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrH7VywuhabTR6EbcPheheD
Danh sách phát:[001~300] https://www.youtube.com/watch?v=w315v8vovDU&list=PLtgPvPfGoKfoYDyd4deLiJiHReSbgi3LL

Danh sách phát~1: [Trọn bộ 02-039- 001~300]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrWiWdvFOql5MiLNDPPgimq
Danh sách phát~2: [Trọn bộ 02-039- 301~600]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpjQ4ciTMj6SGbNjBxTSeoJ

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 146
Thời gian từ: 00h38:12:05 – 00h42:25:28
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21307&cid=1611C15B57B62EB0
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21306&cid=1611C15B57B62EB0
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw
Download Video‎‎‎‎‎‎(Phim)‎‎‎‎‎‎ Hoạt Hình 3D ‎‎‎‎‎‎‎[Thiên Đình Tiểu Tử 01~13 (14~26 tập còn tiếp)- Phụ đề Việt ngữ]‎‎‎‎‎‎‎.mp4
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://adblockplus.org {Có thể chặn quảng cáo video - ngay cả trên Facebook và YouTube}
BẠN MUỐN CHẶN QUẢNG CÁO VÀ TẮT THEO DÕI TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG?
ỨNG DỤNG TRÌNH DUYỆT ADBLOCK
https://adblockplus.org/en/chrome

http://www.niemphat.net/Luan/tinhdodaikinh/tinhdodaikinh.htm
Bài giảng:
Các nhà khoa học cận đại nói với chúng ta về nghiên cứu vật lý thái không, họ phát hiện một vấn đề. Nghĩa là chúng ta hiện nay có thể quan sát đến thái không, trên thực tế chỉ là 10% của thái không có thể thăm dò được, còn 90% không nhìn thấy, không có. Họ nói điều này chúng ta nghe hiểu, cũng chính là nói họ có thể nhìn thấy đều là tướng phần, không có tướng họ không nhìn thấy được, đó là gì? Mười pháp giới có tướng, cõi thật báo trang nghiêm của Chư Phật Như Lai vẫn có tướng, ở đâu không có tướng? Thường tịch quang không có tướng, họ không nhìn thấy, 90% đã trở về thường tịch quang. Thường tịch quang có thể hiện tướng chăng? Có thể, chúng sanh có cảm, họ liền hiện tướng. Khi chúng sanh không có cảm, họ lại trở về thường tịch quang. Tất cả pháp đều từ thường tịch quang hiển lộ ra, sau đó lại trở về thường tịch quang, đến thường tịch quang là không thấy nữa. Thường tịch quang không phải vật chất, cũng không phải tinh thần. Nhưng hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần đều từ nó sanh ra, nó có thể sanh ra vạn pháp. Bởi thế vấn đề khoa học không thể giải quyết, vấn đề triết học không thể giải quyết, trong Phật pháp đều có, nói một cách viên mãn. Phật pháp là khoa học, không phải mê tín.
Phật không nói: Ta nói như vậy, quý vị phải tin ta, không phải như vậy. Yêu cầu của Phật là sau khi nói với quý vị xong, bản thân ta phải thân chứng. Quý vị xem tín giải mới đến hành chứng, chứng mới là của chúng ta, mới được thọ dụng. Nếu ta không thể chứng được, thì không được thọ dụng, những gì ta có thể hiểu được là của người khác, của Thế Tôn, của tất cả Chư Phật, của tất cả pháp thân Bồ Tát, là của họ.
Chúng ta khởi tâm động niệm, vọng tưởng phân biệt chấp trước đều tồn tại, nói cách khác, chúng ta vẫn trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Dùng tâm thái này học Phật, khiến cho Phật pháp biến thành học thuật. Đây là Phật học, không phải là học Phật, học Phật phải hành chứng. Có tín giải không phải học Phật, hành chứng mới thật sự học Phật, chúng ta phải hiểu rõ điều này.
Category
Hòa Thượng Tịnh Không

Post your comment