Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/phapamhd/public_html/video/include/functions.php on line 2883

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/phapamhd/public_html/video/include/functions.php on line 2889

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/phapamhd/public_html/video/include/functions.php on line 2889

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/phapamhd/public_html/video/include/functions.php on line 2908

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/phapamhd/public_html/video/include/functions.php on line 2908

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/phapamhd/public_html/video/include/functions.php on line 2915

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/phapamhd/public_html/video/include/functions.php on line 2922

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/phapamhd/public_html/video/include/functions.php on line 2922

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/phapamhd/public_html/video/include/functions.php on line 2924

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/phapamhd/public_html/video/include/functions.php on line 2933

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/phapamhd/public_html/video/include/functions.php on line 4634

Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/phapamhd/public_html/video/include/functions.php on line 6721
t Kinh Vô Luợng Thọ (1998) Giảng lần thứ 10

Kinh Vô Luợng Thọ (1998) Giảng lần thứ 10

Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Luợng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh 188 tập - Pháp sư Tịnh Không chủ giảng - Giảng lần thứ 10 tại Tịnh Tông Học Hội Singapore (Tháng 4 - 1998) - Cư si Vọng Tây cẩn dịch & Thuyết minh: Quảng Tâm