Tóm tắt chương 2 bài 8 Tất Đạt Đa Giáng Sinh Học dịch chữ Hán - Nhi đồng học Phật

45 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Danh sách clip gốc của Giáo trình Học dịch chữ Hán - Nhi Đồng Học Phật tại https://www.youtube.com/playlist?list=PLyzPM-oZ65rFvvO5yJVLdRnBj1FpBfpHf
Danh sách tóm tắt https://www.youtube.com/playlist?list=PLBev7ODLZd_Vug718EI0RDx2_MYgbjd1G
Clip này chỉ dùng để ôn tập, học thuộc đọc nhuần. Chỉ nên xem sau khi đã xem các clip gốc của thầy và học bài trên trang web http://nhidonghocphat.com
Con xin tri ân Thầy Vọng Tây đã dạy học chữ Hán miễn phí qua một giáo trình hay ạ.
Category
Học Chữ Hán