Thi thử HSK online ôn tập theo giáo trình học tiếng Trung quyển 3 bài 1 đến bài 2 cùng Thầy Vũ

46 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Chào các bạn học viên, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chương trình của buổi học hôm trước nhé. Nội dung bài giảng hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp phần từ mới tiếng Trung và tổng kết lại các kiến thức ngữ pháp tiếng Trung cơ bản trong cuốn sách giáo trình tiếng Trung quyển 3 nha các bạn. Chi tiết bài giảng và nội dung kiến thức hôm nay các bạn xem tại phòng học trực tuyến là https://hoctiengtrungonline.org/threads/thi-thu-hsk-online-luyen-thi-hsk-online-bai-4.988/

Lưu trình buổi học hôm nay gồm các phần chính sau đây:

(1) Luyện tập đặt câu tiếng Trung dựa vào từ vựng cho sẵn
(2) Luyện dịch tiếng Trung cơ bản
(3) Làm bài luyện tập thi thử HSK online trên website của ChineMaster
(4) Hướng dẫn cách ôn thi chứng chỉ HSK online và HSKK online
(5) Bổ sung thêm kiến thức ngữ pháp HSK 3 và HSK 4
(6) Luyện nghe nói tiếng Trung giao tiếp cơ bản
Category
Học Tiếng Trung