Nghe Pháp - Mới Playbar ---- Truyền Hình Phật Pháp - Mới ---- Buddha Sutra ---- Namo Amitabha Buddha ---- Truyện Phật Giáo ---- Video Chùa Khai Nguyên ---- KINH PHẬT TIẾNG VIỆT ---- Cài đặt ứng dụng Phật Pháp cho thiết bị di động và nghe Radio Khuyên người niệm Phật ---- Video 20 giây nhìn điểm trắng trên mũi Đức Phật

TĐ:1705- Vì bản thân mê, nên cần phải bản thân giác ngộ

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Added by
29 Views
TĐ:1705- Vì bản thân mê, nên cần phải bản thân giác ngộ
Danh sách phát:1601~1800]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfo1EoAqe5u-626UhCKZYvYq&disable_polymer=true
Danh sách phát:1401~1600]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfq0BlyA1NTwPHOWR5IkT77o&disable_polymer=true
Danh sách phát:1201~1400]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpp9swy_I652Im566UwYf8W&disable_polymer=true
Danh sách phát:[1101~1200]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfp0WjymxNFeWjwdNciJE82Q
Danh sách phát:[0901~1100]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfohGn_RqLUYnDQe2hA6E4WF
Danh sách phát:[701~900]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfongExBnVdOZiXlp4wqLxKY
Danh sách phát:[501~700]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfoi22RlhqWh3peARX_iQ3ME
Danh sách phát:[301~500] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrH7VywuhabTR6EbcPheheD
Danh sách phát:[001~300] https://www.youtube.com/watch?v=w315v8vovDU&list=PLtgPvPfGoKfoYDyd4deLiJiHReSbgi3LL

Danh sách phát~1: [Trọn bộ 02-039- 001~300]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrWiWdvFOql5MiLNDPPgimq
Danh sách phát~2: [Trọn bộ 02-039- 301~600]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpjQ4ciTMj6SGbNjBxTSeoJ

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 150
Thời gian từ: 00h20:50:02 – 00h29:03:21
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21307&cid=1611C15B57B62EB0
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21306&cid=1611C15B57B62EB0
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw
Download Video‎‎‎‎‎‎(Phim)‎‎‎‎‎‎ Hoạt Hình 3D ‎‎‎‎‎‎‎[Thiên Đình Tiểu Tử 01~13 (14~26 tập còn tiếp)- Phụ đề Việt ngữ]‎‎‎‎‎‎‎.mp4
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://adblockplus.org {Có thể chặn quảng cáo video - ngay cả trên Facebook và YouTube}
BẠN MUỐN CHẶN QUẢNG CÁO VÀ TẮT THEO DÕI TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG?
ỨNG DỤNG TRÌNH DUYỆT ADBLOCK
https://adblockplus.org/en/chrome

http://www.niemphat.net/Luan/tinhdodaikinh/tinhdodaikinh.htm
Bài giảng:
Chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta học Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán, đối với chân tướng vũ trụ hiểu được một ít. Nghe Đức Phật nói những lời này, chúng ta tin, không hoài nghi. Những gì Thế Tôn nói, không phải chỉ riêng ngài có. Quý vị xem ở đây nói “chánh giác Như Lai, trí tuệ này khó đo lường, không có chướng ngại”. Ngài nói như thế nào? Tất cả chúng sanh đều có: Đức Phật có, quý vị có, anh ta có, tôi cũng có, đều có, không có gì hy hữu cả. Đây là gì? Trong tự tánh vốn có.
Cổ nhân cũng nói, quý vị xem câu đầu tiên trong Tam Tự Kinh: “Nhân chi sơ, tánh bổn thiện”. Thiện ở đây không phải thiện của thiện ác, ý của chữ thiện này là mọi thứ đều đầy đủ, hoàn toàn không có khiếm khuyết. Giống điều gì? Trí tuệ của ta giống Như Lai, đức năng cũng giống nhau, tướng hảo cũng giống nhau, không có gì sai khác. Vì sao của chúng ta hiện nay không thể hiện tiền? Vì có chướng ngại. Vì sao ngài có thể hiện tiền, có thể áp dụng được? Vì ngài không có chướng ngại. Nói cách khác, chúng ta diệt trừ chướng ngại, trí tuệ đức năng lập tức hiện tiền. Lời này là thật, không hề giả dối.
Chướng ngại là gì? Là vọng tưởng phân biệt chấp trước, ba loại chướng ngại lớn. Chỉ cần buông bỏ những thứ này, chướng ngại cũng không phải là thật, vọng tưởng phân biệt chấp trước cũng là giả. Nó khởi tác dụng, tác dụng gì? Chướng ngại trí tuệ đức tướng của chính mình. Đức Phật dạy chúng ta, nói rõ chân tướng sự thật, còn vấn đề ở sau là của chúng ta. Chúng ta phải buông bỏ ba loại chướng ngại này, quý vị sẽ thành Phật, quý vị hoàn toàn không khác gì ngài. Cho nên Đức Phật đối với chúng sanh, quả giống như thầy đối với học trò. Ngài dạy cho chúng ta, chúng ta phải y giáo phụng hành mới được. Nếu không thực hành, thì vĩnh viễn không đạt được. Không thực hành sẽ biến thành tri thức, thực hành trí tuệ liền hiện tiền.
Đọc thêm ...
Category
Hòa Thượng Tịnh Không

Post your comment