Nghe Pháp - Mới Playbar ---- Truyền Hình Phật Pháp - Mới ---- Buddha Sutra ---- Namo Amitabha Buddha ---- Truyện Phật Giáo ---- Video Chùa Khai Nguyên ---- KINH PHẬT TIẾNG VIỆT ---- Cài đặt ứng dụng Phật Pháp cho thiết bị di động và nghe Radio Khuyên người niệm Phật ---- Video 20 giây nhìn điểm trắng trên mũi Đức Phật

TĐ:1702-Ví dụ về 1 kinh thông thì tất cả kinh đều thông (2)

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Added by
31 Views
TĐ:1702-Ví dụ về 1 kinh thông thì tất cả kinh đều thông (2)
Danh sách phát:1601~1800]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfo1EoAqe5u-626UhCKZYvYq&disable_polymer=true
Danh sách phát:1401~1600]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfq0BlyA1NTwPHOWR5IkT77o&disable_polymer=true
Danh sách phát:1201~1400]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpp9swy_I652Im566UwYf8W&disable_polymer=true
Danh sách phát:[1101~1200]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfp0WjymxNFeWjwdNciJE82Q
Danh sách phát:[0901~1100]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfohGn_RqLUYnDQe2hA6E4WF
Danh sách phát:[701~900]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfongExBnVdOZiXlp4wqLxKY
Danh sách phát:[501~700]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfoi22RlhqWh3peARX_iQ3ME
Danh sách phát:[301~500] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrH7VywuhabTR6EbcPheheD
Danh sách phát:[001~300] https://www.youtube.com/watch?v=w315v8vovDU&list=PLtgPvPfGoKfoYDyd4deLiJiHReSbgi3LL

Danh sách phát~1: [Trọn bộ 02-039- 001~300]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrWiWdvFOql5MiLNDPPgimq
Danh sách phát~2: [Trọn bộ 02-039- 301~600]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpjQ4ciTMj6SGbNjBxTSeoJ

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 148
Thời gian từ: 00h42:48:23 – 00h48:02:22
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21307&cid=1611C15B57B62EB0
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21306&cid=1611C15B57B62EB0
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw
Download Video‎‎‎‎‎‎(Phim)‎‎‎‎‎‎ Hoạt Hình 3D ‎‎‎‎‎‎‎[Thiên Đình Tiểu Tử 01~13 (14~26 tập còn tiếp)- Phụ đề Việt ngữ]‎‎‎‎‎‎‎.mp4
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://adblockplus.org {Có thể chặn quảng cáo video - ngay cả trên Facebook và YouTube}
BẠN MUỐN CHẶN QUẢNG CÁO VÀ TẮT THEO DÕI TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG?
ỨNG DỤNG TRÌNH DUYỆT ADBLOCK
https://adblockplus.org/en/chrome

http://www.niemphat.net/Luan/tinhdodaikinh/tinhdodaikinh.htm
Bài giảng:
Trên đường lánh nạn, ngài gặp một vị tỳ kheo ni chuyên thọ trì Kinh Niết Bàn. Kinh Niết Bàn rất dài, phân lượng rất lớn. Vị tỳ kheo ni này nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu, người xưa đều như vậy cả, mỗi ngày đọc tụng. Ngài ở bên cạnh nghe, đợi cô ta đọc xong ngài liền tìm vị tỳ kheo ni này, nói cho cô ta nghe ý nghĩa trong kinh mà cô vừa mới đọc. Vị tỳ kheo ni này nghe xong giật mình, ngẩn người, ngài nói quá hay, liền hai tay đưa kinh đến thỉnh giáo ngài. Ngài nói tôi không biết chữ. Ngài không biết chữ sao lại nói hay đến thế? Ngài nói, vấn đề này không liên quan đến việc biết chữ hay không biết chữ.
Đại sư Huệ Năng trong đời ngài độ 43 người, nghĩa là trong số đệ tử 43 người này đạt được cảnh giới như ngài, minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Tỳ kheo Vô Tận Tạng là một trong số đó.
Trong kinh ta lại thấy thêm một trường hợp nữa, càng rõ ràng hơn. Thiền sư Pháp Đạt thọ trì Kinh Pháp Hoa, ông đến Tào Khê đảnh lễ Lục tổ. Thân cận thiện tri thức, khi gặp mặt phải đảnh lễ, đảnh lễ nhưng đầu không sát đất. Lễ tiết của Phật giáo là ba lạy, ba lạy đầu đều không sát đất. Khi lạy xong đại sư Huệ Năng hỏi: Lúc ông lạy đầu không sát đất, nhất định ông có chỗ đáng để kiêu ngạo, ông có gì đáng để kêu ngạo chăng? Ông nói, con đã đọc được 3000 bộ Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa rất dài, một ngày nhiều nhất đọc được một bộ, 3000 bộ phải mười năm, mười năm chuyên đọc một bộ Kinh Pháp Hoa. Lục tổ hỏi ông: trong Kinh Pháp Hoa nói gì? Ông không nói được, quay lại thỉnh giáo Lục tổ. Lục tổ nói, tôi chưa nghe qua bộ kinh này. Đương nhiên ngài không nói để ngài xem, ngài không biết chữ, nên không xem kinh. Ông đọc thuộc, vậy hãy đọc tôi nghe. Kinh Pháp Hoa có tất cả 28 phẩm, đọc đến Phẩm Phương Tiện thứ hai. Lục tổ nói với ông: Thôi, không cần đọc nữa, tôi đã hiểu rồi.
Như vậy chúng ta mới thật sự hiểu được, Bồ Tát Long Thọ chỉ ba tháng, ngài quán thông tất cả kinh điển Đức Phật thuyết trong 49 năm. Đây không phải giống đại sư Huệ Năng sao? Có cần nghe hết một bộ kinh chăng? Không cần, xem vài trang là được, liền thông suốt tất cả, như vậy có thể học trong ba tháng. Như một bộ Đại Tạng Kinh hiện nay, ngài chỉ xem vài trang là thông triệt toàn bộ. Đây là thật, không phải giả. Tất cả pháp mà Chư Phật Như Lai nói, là từ trong tự tánh hiển lộ ra. Nếu đã minh tâm kiến tánh, làm gì có chuyện không thông đạt thấu suốt.
Sự thừa truyền trong lịch sử, chỉ cần chúng ta hiểu một ít, nghi hoặc tự nhiên không còn, chúng ta có thể tin tưởng.
Category
Hòa Thượng Tịnh Không

Post your comment