Nghe Pháp - Mới Playbar ---- Truyền Hình Phật Pháp - Mới ---- Buddha Sutra ---- Namo Amitabha Buddha ---- Truyện Phật Giáo ---- Video Chùa Khai Nguyên ---- KINH PHẬT TIẾNG VIỆT ---- Cài đặt ứng dụng Phật Pháp cho thiết bị di động và nghe Radio Khuyên người niệm Phật ---- Video 20 giây nhìn điểm trắng trên mũi Đức Phật

TĐ:1701-Ví dụ về 1 kinh thông thì tất cả kinh đều thông (1)

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Added by
28 Views
TĐ:1701-Ví dụ về 1 kinh thông thì tất cả kinh đều thông (1)
Danh sách phát:1601~1800]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfo1EoAqe5u-626UhCKZYvYq&disable_polymer=true
Danh sách phát:1401~1600]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfq0BlyA1NTwPHOWR5IkT77o&disable_polymer=true
Danh sách phát:1201~1400]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpp9swy_I652Im566UwYf8W&disable_polymer=true
Danh sách phát:[1101~1200]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfp0WjymxNFeWjwdNciJE82Q
Danh sách phát:[0901~1100]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfohGn_RqLUYnDQe2hA6E4WF
Danh sách phát:[701~900]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfongExBnVdOZiXlp4wqLxKY
Danh sách phát:[501~700]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfoi22RlhqWh3peARX_iQ3ME
Danh sách phát:[301~500] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrH7VywuhabTR6EbcPheheD
Danh sách phát:[001~300] https://www.youtube.com/watch?v=w315v8vovDU&list=PLtgPvPfGoKfoYDyd4deLiJiHReSbgi3LL

Danh sách phát~1: [Trọn bộ 02-039- 001~300]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrWiWdvFOql5MiLNDPPgimq
Danh sách phát~2: [Trọn bộ 02-039- 301~600]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpjQ4ciTMj6SGbNjBxTSeoJ

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 148
Thời gian từ: 00h38:46:14 – 00h42:48:23
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21307&cid=1611C15B57B62EB0
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21306&cid=1611C15B57B62EB0
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw
Download Video‎‎‎‎‎‎(Phim)‎‎‎‎‎‎ Hoạt Hình 3D ‎‎‎‎‎‎‎[Thiên Đình Tiểu Tử 01~13 (14~26 tập còn tiếp)- Phụ đề Việt ngữ]‎‎‎‎‎‎‎.mp4
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://adblockplus.org {Có thể chặn quảng cáo video - ngay cả trên Facebook và YouTube}
BẠN MUỐN CHẶN QUẢNG CÁO VÀ TẮT THEO DÕI TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG?
ỨNG DỤNG TRÌNH DUYỆT ADBLOCK
https://adblockplus.org/en/chrome

http://www.niemphat.net/Luan/tinhdodaikinh/tinhdodaikinh.htm
Bài giảng:
Thiền tông đặc thù, Thiền tông cần xem kinh chăng? Cần xem. Nhưng khi nhập môn họ không xem, không cần, khi nào mới cần? Sau khi khai ngộ, khi đã khai ngộ mới học kinh giáo, chưa khai ngộ không cho phép xem kinh, nên gọi là ngộ rồi khởi tu. Sau khi khai ngộ xem những kinh luận này không cần nghe giảng, họ vừa xem là hiểu, là thông đạt.
Trong kinh điển chúng ta thấy trường hợp này, là Bồ Tát Long Thọ. Đây là 600 năm sau khi Thế Tôn diệt độ, xuất hiện ở Ấn độ, Phật giáo chưa truyền đến Trung quốc. Phật giáo truyền đến Trung quốc là 1000 năm sau khi Thế Tôn diệt độ. 400 năm trước, Bồ Tát Long Thọ xuất hiện tại Ấn độ, ngài là bậc thượng thượng căn. Sau khi khai ngộ, học tập kinh điển của Đức Thế Tôn nói trong 49 năm, ngài mất bao nhiêu thời gian? Ba tháng, ngài thông triệt tất cả kinh điển Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong suốt 49 năm. Quả là đáng nể, ngài đúng là người thông minh tuyệt đỉnh!
Trước đây chúng ta nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, vì sao vậy? Quý vị xem dù thông minh đến đâu, nếu xem kinh từ đầu đến cuối, nhiều kinh điển như thế, ít nhất phải hai ba mươi năm mới có thể xem hết được. Ba tháng làm sao có thể? Tôi đọc Pháp Bảo Đàn Kinh của lục tổ Huệ Năng, mới dứt trừ được nghi vấn này. Tôi thấy trong Pháp Bảo Đàn nói về Lục tổ, ngài không biết chữ, khi khai ngộ ngài 24 tuổi. Cổ nhân thường nói: “Đồng hàng đố kỵ lẫn nhau”. Ngũ tổ truyền y bát cho ngài, người khác không phục, không phục nên gây phiền phức cho ngài, muốn đoạt lại y bát. Ông là cái gì, một chữ cũng không biết, chưa từng đến giảng đường lần nào, cũng chưa từng đến Thiền đường, vậy thì dựa vào điều gì mà lấy y bát? Bởi thế khi truyền y bát xong, Ngũ tổ dạy ngài nhanh chóng ra đi, trốn kỹ. Quý vị xem, người trong chùa đều duổi theo, đều muốn đoạt lại y bát.
Category
Hòa Thượng Tịnh Không

Post your comment