Nghe Pháp - Mới Playbar ---- Truyền Hình Phật Pháp - Mới ---- Buddha Sutra ---- Namo Amitabha Buddha ---- Truyện Phật Giáo ---- Video Chùa Khai Nguyên ---- KINH PHẬT TIẾNG VIỆT ---- Cài đặt ứng dụng Phật Pháp cho thiết bị di động và nghe Radio Khuyên người niệm Phật ---- Video 20 giây nhìn điểm trắng trên mũi Đức Phật

TĐ:1696-Phật thường trụ nơi Thật Báo Trang Nghiêm Độ

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Added by
25 Views
TĐ:1696-Phật thường trụ nơi Thật Báo Trang Nghiêm Độ
Danh sách phát:1601~1800]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfo1EoAqe5u-626UhCKZYvYq&disable_polymer=true
Danh sách phát:1401~1600]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfq0BlyA1NTwPHOWR5IkT77o&disable_polymer=true
Danh sách phát:1201~1400]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpp9swy_I652Im566UwYf8W&disable_polymer=true
Danh sách phát:[1101~1200]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfp0WjymxNFeWjwdNciJE82Q
Danh sách phát:[0901~1100]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfohGn_RqLUYnDQe2hA6E4WF
Danh sách phát:[701~900]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfongExBnVdOZiXlp4wqLxKY
Danh sách phát:[501~700]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfoi22RlhqWh3peARX_iQ3ME
Danh sách phát:[301~500] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrH7VywuhabTR6EbcPheheD
Danh sách phát:[001~300] https://www.youtube.com/watch?v=w315v8vovDU&list=PLtgPvPfGoKfoYDyd4deLiJiHReSbgi3LL

Danh sách phát~1: [Trọn bộ 02-039- 001~300]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrWiWdvFOql5MiLNDPPgimq
Danh sách phát~2: [Trọn bộ 02-039- 301~600]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpjQ4ciTMj6SGbNjBxTSeoJ

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 146
Thời gian từ: 00h26:42:07 – 00h31:18:23
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21307&cid=1611C15B57B62EB0
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21306&cid=1611C15B57B62EB0
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw
Download Video‎‎‎‎‎‎(Phim)‎‎‎‎‎‎ Hoạt Hình 3D ‎‎‎‎‎‎‎[Thiên Đình Tiểu Tử 01~13 (14~26 tập còn tiếp)- Phụ đề Việt ngữ]‎‎‎‎‎‎‎.mp4
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://adblockplus.org {Có thể chặn quảng cáo video - ngay cả trên Facebook và YouTube}
BẠN MUỐN CHẶN QUẢNG CÁO VÀ TẮT THEO DÕI TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG?
ỨNG DỤNG TRÌNH DUYỆT ADBLOCK
https://adblockplus.org/en/chrome

http://www.niemphat.net/Luan/tinhdodaikinh/tinhdodaikinh.htm
Bài giảng:
“Tự tánh vốn tự đầy đủ”, hiểu được đạo lý này, ta sẽ làm được đối với người không tranh, đối với thế gian không cầu, vì sao vậy? Vì mọi thứ ta điều viên mãn, mọi thứ đều đầy đủ, trong tự tánh vốn đã đầy đủ, ta còn cầu nó để làm gì? Cầu là sai, không cầu mới đúng. Chúng sanh trong thế gian hiện nay, mê vào trong của cải, không biết của cải là thứ bản thân ta vốn có đầy đủ, lấy không hết, dùng không tận. Đây đều là sự thật.
Lúc Đức Thế Tôn tại thế, ngài thị hiện làm một vị tăng khổ hạnh, giống như đại chúng vậy. Ba y một bát, ngày ăn một bữa, đêm ngủ dưới gốc cây, trong kinh điển có đoạn nói đến điều này. Từng có người thỉnh giáo Đức Thế Tôn, đó là người có trình độ nhất định đối với Phật pháp, biết Đức Phật thường trú ở cõi báo, cõi thật báo trang nghiêm, ngài thị hiện hòa quang đồng trần ở nhân gian chúng ta. Vậy Đức Thế Tôn có thể cho chúng con thấy được cõi báo của ngài chăng? Đức Phật đồng ý. Đức Phật ngồi trên tòa cỏ, để chân xuống, một chân ấn xuống đại địa, gọi ông ta xem. Ông ta xem, chính là thế giới Cực Lạc.
Đức Phật không phải 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, thân tướng của Phật biến thành thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp, không phải ngồi trên tòa cỏ, mà ngồi trên tòa kim cang. Nhìn thấy cây cỏ hoa lá, đại địa là thế giới lưu ly. Đó không phải là Đức Phật biến hiện ra cho ông ta thấy, cõi thật báo chính là như vậy. Khi ông ta xem xong, ngài liền rút chân xếp bàng lại thì không còn nữa, thấy Phật vẫn ngồi yên trên thảm cỏ. Thật sự nhìn thấy chúng bảo trang nghiêm, không phải chỉ có thất bảo, mà vô lượng vô số trân bảo trang nghiêm. Đây là tự tánh vốn đầy đủ, đầy đủ vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, vô lượng tài nghệ, vô lượng phước báo, cần gì phải cầu? Sao có thể cầu được!
Category
Hòa Thượng Tịnh Không

Post your comment