Sư Thầy Hát Tân Cổ Về Mẹ Nghe Cảm Động Muốn Khóc - Tân Cổ Cải Lương Hay Nhất 2023 Thích Nghiêm Bình

93 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Sư Thầy Hát Tân Cổ Về Mẹ Nghe Cảm Động Muốn Khóc - Tân Cổ Cải Lương Hay Nhất 2023 Thích Nghiêm Bình
00:00:00 1. Lòng Mẹ 2 - Thích Nghiêm Bình
00:10:28 2. Tình Cha Nghĩa Mẹ - Thích Nghiêm Bình
00:19:36 3. Làm Con Phải Hiếu - Thích Nghiêm Bình
00:27:56 4. Nhà Sư Và Chú Tiểu - Thích Nghiêm Bình
00:38:00 5. Vầng Trăng Tịnh Độ - Thích Nghiêm Bình
00:45:41 6. Tình Sen - Thích Nghiêm Bình
00:50:33 7. Dược Sư Lưu Ly - Thích Nghiêm Bình
00:55:16 8. Tiếng Hát Trên Dòng Anoma - Thích Nghiêm Bình
00:59:38 9. Một Cõi Đi Về - Thích Nghiêm Bình
01:08:59 10. Cát Bụi Cuộc Đời - Thích Nghiêm Bình
01:18:35 11. Thích Ca Độ Đời - Thích Nghiêm Bình
01:24:09 12. Thầy Về Chiếu Sáng Linh Sơn - Thích Nghiêm Bình
----------------------------
#nhacphat #thichnghiembinh #tanco #nhacphatgiao #hatveme
Kính tặng tân cổ phật giáo chọn lọc: http://bit.ly/thichnghiembinh
Đăng ký kênh của thầy nhé: https://goo.gl/LoQZ8a
---
Thầy Thích Nghiêm Bình - Chùa Bửu Long Bàu Tượng, ấp Xóm Khách, xã Long Giang, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại liên hệ: 0932 221 237
-------------------
► Copyright © BH Media Corp
Category
Nhạc Phật Giáo
Tags
Sư Thầy Hát Tân Cổ Về Mẹ Nghe Cảm Động Muốn Khóc, Tân Cổ Cải Lương Hay Nhất 2023 Thích Nghiêm Bình, hát tân cổ về mẹ