Featured

Musica Espiritual para el Alma | Conexion angelical | Musica Celestial Relajante para el Alma

24,009 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Música Espiritual para el Alma | Conexión angelical | Música Celestial Relajante para el Alma. La mejor musica espiritual y angelical para sanar el alma.

Toda Nuestra Musica

Amazon / iTunes / Bandcamp:
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_2/190-0553375-8501153?url=search-alias%3Daps&field-keywords=spiritual+moment
https://itunes.apple.com/us/artist/spiritual-moment/id970161026
https://spiritualmoment.bandcamp.com/


Suscríbete para estar al día de todas nuestras publicaciones: http://bit.ly/1SEzDKO

Sitios de Interes:
https://plus.google.com/b/110988677668206153901/+RelaxMusicMeditationChannel?pageId=110988677668206153901
https://www.facebook.com/Musicoterapia-141668719561591/
https://twitter.com/iMusicoterapia

Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartir el video con tus amigos :)

Musica: (Celestial 18141) Copyright © Musicoterapia
Todos los derechos reservados.
Category
Nhạc Thiền - Nhạc Sóng Não - Relaxing - Meditation