Đường Giải Thoát Ngài Thanh Sĩ

100 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
NIỆM PHẬT LÀ NHÂN THÀNH PHẬT LÀ QUẢ!

HỌC PHẬT LÀ SỰ HƯỞNG THỤ TỐI CAO CỦA ĐỜI NGƯỜI!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!!!

Ngài Thanh Sĩ tên thật là Trần Duy Nhất sanh ngày 16 tháng 03 năm Mậu Thìn 1928 tại ấp Phú Thạnh, xã Phú Long, quận Châu Thành, tỉnh Sa Đéc.

Lúc nhỏ Ngài sống với mẹ là bà Trần Thị Mười, tuy học tới lớp ba nhưng rất thông minh, Ngài quy y với đạo Phật Giáo Hòa Hảo năm 16 tuổi.

Gặp lúc loạn ly Ngài cùng mẹ di tản lên tỉnh Long Xuyên. Mùa xuân năm Mậu Tý 1948 bỗng nhiên Ngài sáng tỏ một cách lạ thường và đi thuyết pháp nhiều nơi như : Châu Đốc, Rạch Giá, Sa Đéc, Cần Thơ.v.v…

Khi Tây An Cổ Tự trùng tu xong Ngài có mở hai khóa học năm 1954 đào tạo một số giảng viên truyền bá đạo Phật Giáo Hòa Hảo.

Mùa xuân năm 1955 có lẽ vì thời cuộc nhân duyên nên Ngài đi Nhựt với lý do nghiên cứu đạo Phật.

Trong thời gian ở Nhựt Ngài sáng tác bộ HIỂN ĐẠO gồm 17 tác phẩm gởi về nhắc nhở việc tu hành đạo đức.

Giữa tháng 03 năm 1972 đột nhiên Ngài lâm bịnh và đến ngày 26, tháng chạp, năm Nhâm Tý (29 - 01 - 1973) Ngài viên tịch thọ 46 tuổi …

Đại Diện Phủ Thờ
Category
Video Pháp thoại