Diện Chẩn Việt HẾT NỖI LO LUPUS BAN ĐỎ 13 năm mắc bệnh lupus ban

56 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Lớp học Diện Chẩn thường xuyên khai giảng, đăng ký học tại: http://www.dienchanviet.com/lop-hoc/lop-hoc-dien-chan-co-ban
----
HẾT NỖI LO LUPUS BAN ĐỎ
13 năm mắc bệnh lupus ban đỏ, chị đã uống rất nhiều loại thuốc khác nhau nhưng không đỡ. Cách đây đúng một tháng chị đến dienchanviet.com để mua dụng cụ Diện Chẩn. Chị được Thầy Vũ Văn Hội hướng dẫn cách sử dụng và phác đồ 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết.
Chị tiếp tục quay trở lại nước Đức làm việc và gạch 6 vùng, trong một tuần thấy sức khoẻ cải thiện đáng kể, các triệu chứng lupus ban đỏ được đẩy lùi. Chị quyết định về luôn Việt Nam theo học Diện Chẩn. Đúng dịp này có lớp của Gs.TSKH Bùi Quốc Châu giảng dạy.
Chúng ta hãy nghe người trong cuộc nói gì;
Phác đồ 6 vùng: http://dienchanviet.com/dien-chan-bui-quoc-chau/sau-vung-phan-chieu-he-bach-huyet
Category
Diện Chẩn - Bấm huyệt