Báo Ứng Hiện Đời Tập 14 - Hạnh Đoan biên dịch

74 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Sách nói Báo Ứng Hiện Đời - Hạnh Đoan biên dịch – Sách kể về những câu chuyện có thật về luật nhân quả về những việc báo ứng với những việc đã làm. Sách được cô Hạnh Đoan dịch năm 2013-2014. Nhiều người đọc ngộ ra và làm thay đổi cuộc đời của họ khi đọc sách này.
Lời người dịch

Cuốn sách này được chia làm ba phần, phần một của cư sĩ Quả Khanh, phần hai là câu chuyện của nhiều tác giả trên nhiều nước(đích thân mục kích hoặc nghe kể) đã viết ra và gởi đến Hội Đạo Đức Trung Hoa. Phần ba là chuyện do ký giả trực tiếp phỏng vấn hay nghe kể lại mà viết ra
Tôi đã cất công săn lùng trong rừng hồi ký nguyên tác Hán tự mênh mông để tìm những câu chuyện hay và hữu ích; sau đó chắt lọc; tuyển lựa, rồi dịch ra để chia sẻ cùng bạn đọc.

_()_Nam Mô A Di Đà Phật_()_

Người dịch: Hạnh Đoan
Người đọc: Nhuận Chánh

TẬP 1 (P1-P5) (CÂU CHUYỆN SỐ 1-5)
ĐÔI LỜI BÀY TỎ của người đọc
Lời Người dịch
Lời tác giả
1- Giật mình tỉnh ngộ
2- Gà trống loa vàng
3- Thiếu niên bất lương
4- Bệnh trời cho
5- Trong xưởng có gì nhà tôi có đó

TẬP 2 (P6-P17) (CÂU CHUYỆN SỐ 6-17)
6- Dùi lỗ lấy nhọt
7- Nhai xương mút tủy
8- Cư sĩ cũng phải có đức hạnh
9- Tổ kiến và nhà ở
10- Thai phụ tụng kinh Địa Tạng
11- Ăn thịt chướng ngại thiện chung
12- Đọc nhiều kinh Phật tăng trí huệ
13- Thân phụ cầu siêu độ
14- Thai nhi ưa nghe kinh Địa Tạng
15- Bịnh tùng khẩu nhập
16- Thai nhi nghe kinh, giải oán hờn
17- Báo ứng không ngờ

TẬP 3 (P18-P25) (CÂU CHUYỆN SỐ 18-25)
18 Mỹ Nữ và thổ phỉ
19 Chứng bệnh sợ bong tối
20 Tiên sinh dạy học
21 Ăn chay trì giới mới được lợi ích
22 Nhân nào quả nấy
23 Hộ trì Phật Pháp bằng đức hạnh
24 Pháp ngữ của hòa thượng
25 Ba mỹ nhân
Nước lèo trứ danh

TẬP 4 (P26-P34) (CÂU CHUYỆN SỐ 26-34)
26 Nguyên nhân đáng sợ
27 Đám tang chó
28 Người ưu câu cá
29 Thức ngon đặc chế
30 Người chân voi
31 Bắt rắn mối
32 Cá câu người
33 Bệnh của Văn Lai
34 Tiểu thư khỉ

TẬP 5 (P35-P48) (CÂU CHUYỆN SỐ 35-48)
35 Trộm công giảm liệu
36 Người chồng tài hoa
37 Pháp quan kỳ án
38 Những kẻ buôn người
39 Quán ngon cao cấp
40 Đi câu bị cảm động
41 Chuyện nơi lâm trường
42 Khi máy mổ hoàn tất
43 Cận tử nghiệp đáng sợ
44 Thịt rùa ngon
45 Tình thương con của khỉ long vàng
46 Hứa tiên sinh
47 Ngọc Lan
48 Con lừa

TẬP 6 (P49-P50) (CÂU CHUYỆN SỐ 49-50)
49 Công chúa thăng hoa
50 Chu Tú hoa

TẬP 7 (P51-P62) (CÂU CHUYỆN SỐ 51-62)
51 Tâm sự trùm du đãng
52 Tâm sự "quý phu nhân"
53 Không nên mặc tình làm hại cây cỏ
54 Nước tràn "Kim Sơn Tự"
55 Bịnh tùng khẩu nhập
56 Phí phạm của trời tội rất lớn
57 Dùng cho hết
58 Đừng lấy vật không phải của mình
59 Thân khuyển mã
60 Nguyên nhân không ngờ
61 Cẩn thận khi gieo nhân
62 Mang thai không nên nổi giận
Hai đồng dưa cải

TẬP 8 (P63-P70) (CÂU CHUYỆN SỐ 63-70)
63 Nên sống chánh nghiệp
64 Quả báo bội tín vong nghĩa
65 Bà hàng trứng rán
66 Ham chút lợi nhỏ bị thiệt to
67 Lòng tốt của cây tượng ba
68 Phải thấy ưu điểm của người
69 Mê hồn thang
70 Công tử áo xanh

TẬP 9 (P71-P75) (CÂU CHUYỆN SỐ 71-75)
71 Người vợ đau khổ
72 Kim giám đốc
73 Tần phu nhân
74 Thằng cháu quý
75 Tu không nên độc tài

TẬP 10 (P76-P81) (CÂU CHUYỆN SỐ 76-81)
76 Tình chấp nhiều đời
77 Nửa cái bánh
78 Nghiêm cư sĩ
79 Khi tôi biết đến Phật Pháp
80 Trong mạt pháp có chánh pháp
81 Ni Diệu Dung

TẬP 11 (P82-P83) (CÂU CHUYỆN SỐ 82-83)
82 Nguyên nhân sư Diệu Dung xuất gia
83 Những điềm mộng báo trước

TẬP 12 (P85-P90) (CÂU CHUYỆN SỐ 85-90)
85 Kinh nghiệm phóng sanh
86 Quả báo bất hiếu
87 Tuần thất đầu tiên
88 Vì sao cô đi tu ?
89 Vì sao các tu sĩ hay bịnh nặng ?
90 Hồi ký của sư Hằng Nghiêm
Category
Nhân Quả Báo Ứng hiện đời