Nghe Pháp - Mới Playbar ---- Truyền Hình Phật Pháp - Mới ---- Buddha Sutra ---- Namo Amitabha Buddha ---- Truyện Phật Giáo ---- Video Chùa Khai Nguyên ---- KINH PHẬT TIẾNG VIỆT ---- Cài đặt ứng dụng Phật Pháp cho thiết bị di động và nghe Radio Khuyên người niệm Phật ---- Video 20 giây nhìn điểm trắng trên mũi Đức Phật

TĐ:1833- Ý nghĩa chân chính của 2 chữ “tôn giáo”

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Added by
14 Views
TĐ:1833- Ý nghĩa chân chính của 2 chữ “tôn giáo”
Danh sách phát:1801~2000] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpDr7ObfAUmbTOXlIws6On_
Danh sách phát:1601~1800]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfo1EoAqe5u-626UhCKZYvYq&disable_polymer=true
Danh sách phát:1401~1600]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfq0BlyA1NTwPHOWR5IkT77o&disable_polymer=true
Danh sách phát:1201~1400]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpp9swy_I652Im566UwYf8W&disable_polymer=true
Danh sách phát:[1101~1200]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfp0WjymxNFeWjwdNciJE82Q
Danh sách phát:[0901~1100]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfohGn_RqLUYnDQe2hA6E4WF
Danh sách phát:[701~900]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfongExBnVdOZiXlp4wqLxKY
Danh sách phát:[501~700]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfoi22RlhqWh3peARX_iQ3ME
Danh sách phát:[301~500] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrH7VywuhabTR6EbcPheheD
Danh sách phát:[001~300] https://www.youtube.com/watch?v=w315v8vovDU&list=PLtgPvPfGoKfoYDyd4deLiJiHReSbgi3LL

Danh sách phát~1: [Trọn bộ 02-039- 001~300]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrWiWdvFOql5MiLNDPPgimq
Danh sách phát~2: [Trọn bộ 02-039- 301~600]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpjQ4ciTMj6SGbNjBxTSeoJ

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 209
Thời gian từ: 00h40:40:22- 00h45:52:13
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21307&cid=1611C15B57B62EB0
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21306&cid=1611C15B57B62EB0
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw
Download Video‎‎‎‎‎‎(Phim)‎‎‎‎‎‎ Hoạt Hình 3D ‎‎‎‎‎‎‎[Thiên Đình Tiểu Tử 01~13 (14~26 tập còn tiếp)- Phụ đề Việt ngữ]‎‎‎‎‎‎‎.mp4
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org

http://www.niemphat.net/Luan/tinhdodaikinh/tinhdodaikinh.htm
Bài giảng:
Hai chữ tôn giáo họ dùng rất tốt, quí vị xem trong từ điển, chư vị tra xem liền sẽ hiểu được. Tôn nghĩa là gì? Ý nghĩa của tôn rất nhiều, trong đó quan trọng nhất có ba chữ. Nghĩa là chủ yếu, nghĩa là quan trọng, nghĩa là tôn sùng. Giáo là giáo dục, giáo học, giáo hóa. Hai chữ tôn giáo liên kết lại là giáo dục trọng yếu, thực sự là quan trọng. Dạy học chủ yếu, giáo hóa tôn sùng. Sự giải thích này tôn giáo trên toàn thế giới họ đều chấp nhận.

Cho nên tôn giáo có thể đoàn kết. Tôn giáo nên học tập lẫn nhau, tiếp thu ưu điểm người khác, bỏ đi những nhược điểm của mình. Thực sự làm cho được luân lý đạo đức nhân quả, xã hội an định, những tai nạn trên trái đất được hóa giải. Cho nên các nhà khoa học nói với chúng ta; bỏ ác làm thiện, cải tà quy chánh, đoan chánh tâm niệm. Họ nói ba câu này. Giáo dục tôn giáo có thể thực hiện. Thực sự có thể đem ba câu này làm ra được. Đặc biệt là Phật A Di Đà ở Thế giới Cực Lạc, trong bộ kinh này giảng hết rồi, giảng thấu triệt rồi. Tất cả quốc độ trong mười phương, chúng ta đem nó cô đọng lại, rút gọn lại trên trái đất này tất cả những đạo tràng Tịnh Độ, không phải đã thu nhỏ lại rồi sao? Tất cả những đạo tràng Tịnh Độ, đều phải nghiêm túc mà tuyên dương Tịnh Độ, đem những bộ kinh này giảng rõ ràng, giảng thấu đáo. Mỗi một đạo tràng Tịnh Độ, đều có thể lợi dụng truyền hình vệ tinh, lợi dụng mạng internet, mạng internet giá thành rất thấp, truyền hình vệ tinh cao hơn. Mọi người đều nghe rõ ràng, nghe thấu đáo rồi liền sản sanh tín tâm, nguyện tâm. Đích thực đến được Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta di dân đến nơi đó, tại nơi đó một đời chắc chắn thành Phật.
Đọc thêm ...
Category
Hòa Thượng Tịnh Không

Post your comment