Tập 001 - Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 – HT Tịnh Không giảng (Thiện Quang diễn đọc)

10 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
TẬP 1- TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2018 (giảng lần thứ 5)
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng.
Giảng tại: Chùa Cực Lạc, Đài Nam, Đài Loan.
Thời gian: Ngày 19 tháng 1 năm 2018.
Dịch giả: Thích Thiện Trang.
Biên tập: Nhóm Học Làm Người Tốt và Thích Thiện Trang
Giọng đọc: Phật tử Thiện Quang
Tải mp3, file word, pdf tại:
https://dieuphap.net/khoachu2018
#ThienTrangVanTrang
#KinhVôLượngThọ
#HTTịnhKhông
Category
Video Pháp thoại
Tags
Tịnh Không, Khoa chú 2018, Khoa chú 2019