Giáo Dục Văn Hóa Cội Nguồn ● Truyền Thống Rồng Tiên Dân Tộc | Theo Chân Quốc Tổ Hồi Hương Trở Về

53 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
1:52 : Nền giáo dục một công trình vĩ đại
14:54 : Quốc Tổ Vua Hùng rất coi trọng nền văn hóa giáo dục
33:41 : Trở về Cội Nguồn, làm chủ văn hóa
51:12 : Truyền thống tôn sư trọng đạo
57:34 : Tự hào ngôn ngữ văn hóa Việt
1:08:03 : Những ngày lễ chính thức
1:12:17 : Theo chân Quốc Tổ, hồi hương trở về

Cách đây 5000 năm, Quốc Tổ Vua Hùng dùng Văn Hóa Cội Nguồn gồm thâu Bách Tộc khai sinh ra nước Văn Lang. Bách Tộc trở thành Bách Việt Văn Lang không cần động đến gươm đao giáo mác Bất Chiến Tự Nhiên Thành. Trên thế giới ở vào thời đó không có nước nào khai sinh ra đời tốt đẹp như vậy, chỉ riêng có nước Văn Lang.

Văn Hóa Cội Nguồn là nền văn hóa khai dựng lên nước Văn Lang nay là nước Việt Nam. Văn Hóa thống nhất cả Đời lẫn Đạo. Đời Đạo cũng chỉ là một, trong đời có Đạo, trong Đạo có đời. Tốt đời thời đẹp Đạo, tốt Đạo thời đẹp Đời. Cuộc sống vì thế mà an vui hạnh phúc, dân giàu nước mạnh, công bằng bình đẳng ai cũng như ai không ai khác ai, đều sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp văn minh, không có nước nào dám xâm lược nước Văn Lang. Vì nước Văn Lang có nền Quốc Đạo lừng danh thiên hạ, thống nhất từ trên xuống dưới một lòng một dạ, nhất hô bá ứng, sức mạnh nội lực Dân Tộc dời non lấp bể, làm khiếp đảm các nước láng giềng xung quanh.

Về sau đến thời hạ Hùng Vương thứ 11, Hùng Chinh Vương (683-641 TCN) thì nền Quốc Đạo - Văn Hóa Cội Nguồn dần dần phai lạt. Sự truyền khẩu lâu dài dẫn đến tam sao thất bổn. Đi vào thất truyền Hiến Pháp Đạo Pháp nền Văn Hiến Văn Minh Văn Lang dần dần biến mất. Dẫn đến suy yếu đi vào đại loạn chia bè rẽ phái mở ra cơ hội cho ngoại bang xâm lược, bị Phương Bắc đô hộ đi vào nô lệ. Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng vùng lên quật khởi chiến tranh triền miên giành lại độc lập đánh bại ngoại xâm trên mười bốn lần, nhưng đâu lại vào đấy tiếp tục lệ thuộc Phương Bắc. Nguyên nhân dẫn đến lệ thuộc giặc Tàu là do lạc Cội lạc Nguồn mà ra. Những gì còn sót lại Văn Hóa Cội Nguồn cũng đã biến mất khi kết thúc niên đại Hùng Vương kết thúc (258 TCN), kéo dài độc lập 2701 năm (2959-258 TCN) thượng-hạ Hùng Vương.

Nay Văn Hóa Cội Nguồn phục hoạt trở lại, tâm đạo trở về với con cháu Rồng Tiên Việt Nam, trở thành động lực chủ lưu cho sự hưng khởi dân tộc. Sự phục sinh, hồi sinh của Văn Hóa Cội Nguồn đem lại mùa xuân mới. Nước Việt Nam sẽ trở thành hùng mạnh, nếu không muốn nói là lẫy lừng vang dội khắp năm châu bốn biển, thái bình thịnh trị độc lập hàng nghìn năm.
__________________

Sống theo nền Quốc Đạo dân tộc, giáo dục là chính sau đó mới dùng đến pháp quyền Luật Pháp. Quốc Đạo không phải là cái đạo xa vời mà là hiện hữu ngay trong đời sống, ngay trong tâm thức của mỗi con người, cái ác cái thiện. Cái ác chính là lối sống địa ngục. Cái thiện chính là lối sống thiên đàng. Lối sống văn minh tốt đẹp, tâm tánh là cái gốc của muôn sự họa, cũng như phúc.

Sống đúng theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp thì ai ai cũng thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cả, không cần cầu phật, thánh, tiên, thần, chúa đâu xa. Con đường đại lộ về trời chính là sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp.

Không có một đấng Thần Linh nào biến người ác thành người thiện được mà chính họ tự độ cho mình sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp để rồi thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, trở về quê hương thiên đàng cực lạc.

Những người có công lớn giáo dục nhân loại làm lành thì hiển nhiên họ là những vua chúa các tầng trời, không còn gì để mà bàn cãi.

(Nhân Luân Hiếu Nghĩa, Văn Hóa Cội Nguồn)

__________

Với mục đích khôi phục & bồi dưỡng nền Văn-Hiến-Quốc-Học cũng như giữ gìn & phát huy bản sắc Văn-Hóa-Cội-Nguồn [truyền thống] hơn 5000 năm của dân tộc Việt Nam, HOẰNG HÓA XÃ●HOẰNG HÓA GIÁO DỤC ▶ Hoan nghênh khắp các tầng lớp xã hội chia sẻ phổ biến - Xin vui lòng không tự ý thay đổi nội dung.

#VềNguồnViệtNam #GiáoDụcVănHóaCộiNguồn #TruyềnThốngRồngTiênDânTộc
Category
Quần thư trị yếu