Featured

Cảm Ân Thầy 感恩老師 Nhạc Hoa Phụ đề Việt Ngữ

638 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
-----------------------------------------
© Tản Viên Sơn Quốc Tự © 2015 Copyright . All right reserved.
Chùa Tản Viên - Tản Viên Sơn Quốc Tự -
Địa chỉ: Xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
© Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam - Chùa Khai Nguyên -
Địa chỉ : Xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây - thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04 33 610 897 - 0168 230 6643
E-mail: chuatanvien@gmail.com - chuakhainguyen@gmail.com
http://chuatanvien.com - http://tinhtonghochoi.vn - http://chuakhainguyen.com
Ủng hộ quỹ từ thiện CLB Hương Từ Bi Chùa Khai Nguyên: http://www.huongtubi.vn

Dharma Sharing:
Aputi官方最新高清佛典動畫下載地址:http://pan.baidu.com/s/1dDvvuGL
http://blog.xuite.net/van3171102/vanyu/304143609

「梵宇繪佛-佛像高低檔」請前往Google雲端下載:
梵宇創意小舖 -

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BweefEycBm3yeXhXZE1Xa0R3S00

Kho Ảnh Phật Khổ Rộng : https://www.flickr.com/photos/nammoamidaphat/

Phật Pháp Việt Nam :

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0Bz7kUyTNUpcVUWZLUm5hT3dfbEE
https://drive.google.com/open?id=0B0VHiU13LrtVfnJqd0MtXzlhQ1Zha0ZlNUlJbmloclkyTXRaM2NjQm5EYVBxN0VUTFYtOGc

Pháp Âm:
https://mega.co.nz/#F!KpYmwTqB!5jsU9Ji45Hhg6K8pDpPw3Q
Category
Hòa Thượng Tịnh Không