Nghe Pháp - Mới Playbar ---- Truyền Hình Phật Pháp - Mới ---- Buddha Sutra ---- Namo Amitabha Buddha ---- Truyện Phật Giáo ---- Video Chùa Khai Nguyên ---- KINH PHẬT TIẾNG VIỆT ---- Cài đặt ứng dụng Phật Pháp cho thiết bị di động và nghe Radio Khuyên người niệm Phật ---- Video 20 giây nhìn điểm trắng trên mũi Đức Phật

臺灣靈巖山寺-佛學講座-佛教移民學(民國86年國父紀念館)

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Added by admin
88 Views
上妙下蓮老和尚開示菁華錄:mp3檔下載說明
http://goo.gl/AA9vvC

上妙下蓮老和尚開示菁華錄:影片播放清單連結
http://goo.gl/QDy2Wo

妙蓮法音專集網誌:
http://lingyenmountain.blogspot.com/

甘露法語
http://lingyenmountain.blogspot.tw/p/blog-page_23.html

妙蓮法音專集:臺灣靈巖山寺最新法會活動訊息
http://lingyenmountain.blogspot.tw/p/blog-page_18.html

FaceBook專頁-妙蓮法音道場
https://www.facebook.com/lotus.ibook

靈巖梵唄系列:
http://www.youtube.com/playlist?list=PL2OLTz5OiV8fo2hT6jwY81pmcJgAIHwQq

臺灣靈巖山寺-佛學講座-佛教移民學(民國86年國父紀念館)
Category
Lingyen Mountain Temple

Post your comment