Nghe Pháp - Mới Playbar ---- Truyền Hình Phật Pháp - Mới ---- Buddha Sutra ---- Namo Amitabha Buddha ---- Truyện Phật Giáo ---- Video Chùa Khai Nguyên ---- KINH PHẬT TIẾNG VIỆT ---- Cài đặt ứng dụng Phật Pháp cho thiết bị di động và nghe Radio Khuyên người niệm Phật ---- Video 20 giây nhìn điểm trắng trên mũi Đức Phật

上妙下蓮老和尚於九二年(82歲)閉關前對大眾開示

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Added by admin
36 Views
上妙下蓮老和尚開示菁華錄:mp3檔下載說明
http://goo.gl/AA9vvC

上妙下蓮老和尚開示菁華錄:影片播放清單連結
http://goo.gl/QDy2Wo

妙蓮法音專集網誌:
http://lingyenmountain.blogspot.com/

甘露法語
http://lingyenmountain.blogspot.tw/p/blog-page_23.html

妙蓮法音專集:臺灣靈巖山寺最新法會活動訊息
http://lingyenmountain.blogspot.tw/p/blog-page_18.html

FaceBook專頁-妙蓮法音道場
https://www.facebook.com/lotus.ibook

靈巖梵唄系列:
http://www.youtube.com/playlist?list=PL2OLTz5OiV8fo2hT6jwY81pmcJgAIHwQq
臺灣靈巖山寺開山住持上妙下蓮老和尚,安徽巢縣人,生於民國十一年。
民國七十年來臺定居後(60歲),在善信的護持下,於七十三年購得埔里靈巖山寺現址土地;並秉承蘇州靈巖祖庭印光祖師念佛持戒、持戒念佛之宗風,創建臺灣靈巖山寺。
民國75年啟建開始,首先完成念佛堂、東西廂寮房、五觀堂、大齋堂、總務堂、講堂等第一期工程;
民國77年陸續完成第二期工程,三層立體停車場、觀音殿、華嚴殿、閱藏樓、藏經樓;
第三期工程是興建山門、許願池、護法寮;第四期工程是地藏殿、彌陀塔。
民國八十五年一月十四日上午九時三十分,舉行慶祝大雄寶殿落成暨教主釋迦牟尼佛聖像開光安座大典。(76歲)
 
民國八十八年九月二十一日,台灣發生了百年來僅見的大地震(79歲)--台灣南投埔里靈巖山寺十五年的建設一夕全毀。

一個60歲從香港過來的老和尚,此時已經快80歲了。
重建靈巌大慈航只因不忍眾生苦、不忍聖教衰。

民國97年6月25日安詳示寂。(世壽八十八歲)

備註:上妙下蓮老和尚於九二年閉關前對大眾開示DVD可至台灣靈巖山寺南投埔里本山暨各分院如台中念佛堂結緣索取DVD影片光碟
Category
Lingyen Mountain Temple

Post your comment