• Video Chùa Khai Nguyên
 • KINH PHẬT TIẾNG VIỆT
 • Cài đặt ứng dụng Phật Pháp cho thiết bị di động và nghe Radio Khuyên người niệm Phật
 • Video 20 giây nhìn điểm trắng trên mũi Đức Phật

 • Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 – HT Tịnh Không giảng (2018)

  TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2018 (giảng lần thứ 5) Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại: Chùa Cực Lạc, Đài Nam, Đài Loan. Thời gian: Ngày 19 tháng 1 năm 2018. Biên tập: Thích Thiện Luận Dịch giả: Thích Thiện Trang. Giọng đọc: Quảng Duyên Ngộ

   

   

  Seasons 2018 / 1
  Episodes 14 / 14