BẢN TIN TỔNG HỢP PHẬT SỰ TẢN VIÊN Tuần 6/11- 12/11/2023 (22/9 - 29/9/QUÝ MÃO)

2 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
BẢN TIN TỔNG HỢP PHẬT SỰ TẢN VIÊN
Tuần 6/11- 12/11/2023 (22/9 - 29/9/QUÝ MÃO)

TRONG NƯỚC:
● THÔNG BẠCH TỔ CHỨC ĐẠI LỄ TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ 715 NGÀY ĐỨC VUA - PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG NHẬP NIẾT BÀN
● PHÁI ĐOÀN KYABJE YONGZIN LING RINPOCHE VẤN AN VÀ ĐỈNH LỄ HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH
● UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TP.HCM CHÚC MỪNG 42 NĂM THÀNH LẬP GHPGVN
● CHÙA QUỐC ÂN KHẢI TƯỜNG KHAI ĐÀN PHÁP HỘI DƯỢC SƯ THẤT CHÂU
● HỆ PHÁI KHẤT SĨ TƯỞNG NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG
● TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC VĂN HÓA PHẬT GIÁO
● HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI KHAI GIẢNG HỆ SAU ĐẠI HỌC KHÓA VI

THẾ GIỚI:
● CỘNG ĐỒNG TÔN GIÁO SRI LANKA BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI CUỘC CHIẾN CỦA ISRAEL TẠI GAZA
TẢN VIÊN:
● PHÁP HỘI ĐỊA TẠNG THÁNG 9 TẠI CHÙA KHAI NGUYÊN
-----------------------------
Category
Thầy Thích ĐạoThịnh
Tags
phật sự tản viên, chuakhainguyen, giảng pháp