Buddha Sutra ---- Namo Amitabha Buddha ---- Truyện Phật Giáo ---- Video Chùa Khai Nguyên ---- KINH PHẬT TIẾNG VIỆT ---- Cài đặt ứng dụng Phật Pháp cho thiết bị di động và nghe Radio Khuyên người niệm Phật ---- Video 20 giây nhìn điểm trắng trên mũi Đức Phật

Sự Tích Thập Đại Đệ Tử Truyện ( Tập 3 ) - Phú Lâu Na : Thuyết Pháp Đệ Nhất

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Added by admin
90 Views
Sự Tích Thập Đại Đệ Tử Truyện ( Tập 3 ) - Phú Lâu Na : Thuyết Pháp Đệ Nhất
-------------------------------------------------------------------
THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ CỦA PHẬT :
1/. Xá Lợi Phất ( Trí huệ đệ nhất )
2/. Mục kiền Liên ( Thần thông đệ nhất )
3/. Phú Lâu Na ( Thuyết pháp đệ nhất )
4/. Tu Bồ Đề ( Giải không đệ nhất )
5/. Ca Chiên Diên ( Luận nghị đệ nhất )
6/. Đại Ca Diếp ( Đầu đà đệ nhất )
7/. A Nan Luật ( Thiên nhãn đệ nhất )
8/. U Ba Ly ( Trì giới đệ nhất )
9/. A Nan Đà ( Đa văn đệ nhất )
10/.La Hầu La ( Bặc hạnh đệ nhất )
-------------------------------------------------------------------------
Welcome to Buddhism Channel 1 & 2 :
https://www.youtube.com/tangtrungthang
https://www.youtube.com/channel/UCNE3UFyedJ_3_ZEiuZkioYw
http://www.facebook.com/Buddhism.channel
-----------------------------------------------------------
Kinh Tụng được ưa thích :
Chú Đại Bi ( có chữ ) 21 Biến – TT.Thích Trí Thoát tụng https://www.youtube.com/watch?v=tAM8npjIo9E

Tuyển chọn các bài Kinh Sám hối do TT.Thích Trí Thoát Tụng
https://www.youtube.com/watch?v=H1uAEjVBVtI
----------------------------------------------------------------------------
Tổng hợp Kinh Tụng của Thượng Tọa Thích Trí Thoát
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmA-DYfQBbh-NnaTHCktS2vVA7_5-FTbJ
Category
Đệ Tử Quy

Post your comment