Welcome
Login / Register
 • Video Chùa Khai Nguyên

 • Categories

  Hòa Thượng Quảng Khâm


  • 3:40:08 A Di Đà Phật Thế Kỷ 19, Hòa Thượng Quảng Khâm 1892 1986

   A Di Đà Phật Thế Kỷ 19, Hòa Thượng Quảng Khâm 1892 1986

   by Admin Added 16 Views / 0 Likes

   南无阿弥陀佛 感恩分享 , Nam Mô A Mi Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Namo Amitabha Buddha . Xin thường niệm A Mi Đà Phật "Giữ tâm thiện thế giới hoà bình" Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Mi Đà Phật 南無阿彌陀佛 (Namo Amituofo) नमोऽमिताभाय (Namo Amitābhāya) なむ あみだ ぶつ (Namu

  • 3:30:47 Cẩm Nang Tu Ðạo  Hòa Thượng Quảng Khâm có video clip về Hòa Thượng Quảng Khâm

   Cẩm Nang Tu Ðạo Hòa Thượng Quảng Khâm có video clip về Hòa Thượng Quảng Khâm

   by Admin Added 1 Views / 0 Likes

   南无阿弥陀佛 感恩分享 , Nam Mô A Mi Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Namo Amitabha Buddha . Xin thường niệm A Mi Đà Phật "Giữ tâm thiện thế giới hoà bình" Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Mi Đà Phật 南無阿彌陀佛 (Namo Amituofo) नमोऽमिताभाय (Namo Amitābhāya) なむ あみだ ぶつ (Namu

  • 3:40:08 A Di Đà Phật Thế Kỷ 19  Hòa Thượng Quảng Khâm 1892 1986

   A Di Đà Phật Thế Kỷ 19 Hòa Thượng Quảng Khâm 1892 1986

   by Admin Added 1 Views / 0 Likes

   南无阿弥陀佛 感恩分享 , Nam Mô A Mi Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Namo Amitabha Buddha . Xin thường niệm A Mi Đà Phật "Giữ tâm thiện thế giới hoà bình" Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Mi Đà Phật 南無阿彌陀佛 (Namo Amituofo) नमोऽमिताभाय (Namo Amitābhāya) なむ あみだ ぶつ (Namu

  • 3:30:47 Cẩm Nang Tu Ðạo  Hòa Thượng Quảng Khâm có video clip về Hòa Thượng Quảng Khâm

   Cẩm Nang Tu Ðạo Hòa Thượng Quảng Khâm có video clip về Hòa Thượng Quảng Khâm

   by Admin Added 3 Views / 0 Likes

   Tìm Kênh Diệu Âm, Kênh Pháp Âm HD theo từ khóa sau: #DA #DieuAm #PhapAmHD và trang Video về Pháp Âm HD chuyên về Phật Giáo và giáo dục ngôn ngữ: http://Video.PhapAmHD.Com Cám ơn các bạn đã nghe, xem video bài giảng, Pháp Âm. Nếu thấy hay các bạn đừng quên

  • 3:30:47 Cẩm Nang Tu Đạo (Rất Hay) - Hòa Thượng Quảng Khâm

   Cẩm Nang Tu Đạo (Rất Hay) - Hòa Thượng Quảng Khâm

   by Admin Added 3 Views / 0 Likes

   www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

  • 3:51:04 Cẩm Nang Tu Đạo - Hòa Thượng Quảng Khâm (rất Hay)

   Cẩm Nang Tu Đạo - Hòa Thượng Quảng Khâm (rất Hay)

   by Admin Added 11 Views / 0 Likes

   Đây là tập sách ghi lại những lời dạy của vị thánh tăng cận đại hòa Thượng Quảng Khâm,(1892-1986) và được nhà xuất bản tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh xuất bản sau đó do thấy được nhu cầu tìm hiểu giáo lý củng như tu học Phật Pháp Của quý phật tử nhằm đáp ứng nh

  • 04:30 ÂM NHẠC - HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM

   ÂM NHẠC - HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM

   by Admin Added 11 Views / 0 Likes

   Những điểm tốt lành vừa được đề cập trong hai đoạn trên đều được chép trong kinh, vốn ngàn lần, vạn lần chân thật, chẳng cần phải nhọc công nêu chứng minh. Nhưng càng chứng minh nhiều thì tín tâm càng thêm kiên cố nên chẳng ngại dài dòng, nêu thêm mấy câu

  • 1:20:51 Cẩm Nang Tu Đạo (Phần 1) - Hòa Thượng Quảng Khâm

   Cẩm Nang Tu Đạo (Phần 1) - Hòa Thượng Quảng Khâm

   by Admin Added 15 Views / 0 Likes

   www.phatam.com , trang Phật Giáo mới (2011), rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa...

  • 1:53:32 Cẩm Nang Tu Đạo (Phần 2) - Hòa Thượng Quảng Khâm

   Cẩm Nang Tu Đạo (Phần 2) - Hòa Thượng Quảng Khâm

   by Admin Added 12 Views / 0 Likes

   www.phatam.com , trang Phật Giáo mới (2011), rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa...

  • 3:30:47 Cẩm Nang Tu Ðạo - Hòa Thượng Quảng Khâm ( Có Video Clip Về Hòa Thượng Quảng Khâm)

   Cẩm Nang Tu Ðạo - Hòa Thượng Quảng Khâm ( Có Video Clip Về Hòa Thượng Quảng Khâm)

   by Admin Added 12 Views / 0 Likes

   Cẩm Nang Tu Ðạo- Hòa Thượng Quảng Khâm Việt Dịch: Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành Dẫn Nhập Tiểu Sử Hòa Thượng Quảng Khâm Chương I: Tu Hành 1. Tu Hành: Tìm Lại "Bản Lai Diện Mục" 2. Cục Ðá Cột Chân Người Tu A. Tham, Sân, Si B. Ngã Mạn C. Thiện Ít, Ác N

  • 10:13 HT Quãng Khâm

   HT Quãng Khâm

   by Admin Added 12 Views / 0 Likes

   HT Quãng Khâm

  • 1:20:51 Cẩm Nang Tu Đạo (Phần 1) - Hòa Thượng Quảng Khâm

   Cẩm Nang Tu Đạo (Phần 1) - Hòa Thượng Quảng Khâm

   by Admin Added 39 Views / 0 Likes

   www.nghephapam.info , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Chân Quang, Thích Giác Hạnh, Thích Trí Huệ, Th

  • 1:53:32 Cẩm Nang Tu Đạo (Phần 2) - Hòa Thượng Quảng Khâm

   Cẩm Nang Tu Đạo (Phần 2) - Hòa Thượng Quảng Khâm

   by Admin Added 8 Views / 0 Likes

   www.nghephapam.info , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Chân Quang, Thích Giác Hạnh, Thích Trí Huệ, Th

  • 3:30:47 Cẩm Nang Tu Đạo [Audio]

   Cẩm Nang Tu Đạo [Audio]

   by Admin Added 8 Views / 0 Likes

   Kinh Hoa-Nghiêm dạy rằng: "Chúng sanh như người bệnh, Thiện-tri-thức như bác-sĩ, lời dạy của Thiện-tri-thức như thuốc hay. Thuốc hay thì đắng, song trị lành được bệnh." Tập Cẩm-Nang này đúc kết tinh hoa những lời dạy của vị Thánh-tăng cận đại -- Hòa-Thượn

  • 12:44 CẨM NANG TU ĐẠO 2/14 (HT QUẢNG KHÂM)

   CẨM NANG TU ĐẠO 2/14 (HT QUẢNG KHÂM)

   by Admin Added 10 Views / 0 Likes

  • 19:43 CẨM NANG TU ĐẠO 1/14 (HT QUẢNG KHÂM)

   CẨM NANG TU ĐẠO 1/14 (HT QUẢNG KHÂM)

   by Admin Added 9 Views / 0 Likes

  Flag Counter